strona główna                                                                                                          


PRZY WIGILIJNYM STOLE W INTERNACIE

 

Jest w moim kraju zwyczaj,
że w dzień wigilijny
przy wzejściu pierwszej
gwiazdy wieczornej
na niebie
ludzie gniazda wspólnego
łamią chleb biblijny
najtkliwsze przekazując
uczucia w tym chlebie…

C. K. Norwid

  

W czwartek 21 grudnia 2017 roku na terenie internatu – Ośrodka wspominaliśmy cud narodzin Bożej Dzieciny - Istoty tak delikatnej ciałem, a jednocześnie wielkiej w tajemnicy wiary.

W przede dniu zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, wychowankowie internatu wraz ze swymi wychowawcami przygotowali jasełka jako żywy i jaskrawy obraz przedstawiający ucieleśnienie minionych wydarzeń i tę szczególną noc. Młodzi aktorzy w sugestywny sposób odegrali historię sprzed 2 tysięcy lat przy dźwiękach granych i śpiewanych kolęd oraz pastorałek, radując się z Narodzenia Pańskiego.

Po zakończonej części artystycznej przystąpiliśmy do Wieczerzy Wigilijnej, która zgodnie ze staropolskim obrzędem miała w sobie wszystko to, co niesie radość ze wspólnego przebywania przy wigilijnym stole.

Było dobre słowo i łamanie opłatkiem… emocje towarzyszyły życzeniom, których przewodnim tematem była wiara w dobro, nadzieja w łaskę i miłość ku bliźniemu.

Po zakończonej wieczerzy, chwaliliśmy nadal Pana wspólnie kolędując i sławiąc Jasność Niebieską wraz z przybyłymi gośćmi do późnych godzin wieczornych.

Wszystkim wychowankom i absolwentom ośrodka, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom obsługi składamy najserdeczniejsze życzenia, by Narodzona Boża Dziecina obdarzyła wszystkich pokojem, radością i zdrowiem. By każda świąteczna chwila, żyła własnym pięknem, a Nowy Rok 2018 obfituje we wszelką pomyślność, szczęście oraz by nigdy nie brakło nadziei w naszych sercach.

Marcin Śmigla


galeria