strona główna                                                                                                          


PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI...
 

W dniu 31 października uczniowie  SOSW z klas ZSZ wraz z opiekunem SU odwiedzili cmentarz wojenny w Bochni przy ul. Orackiej 1. Znajdują się tam groby żołnierzy austriackich z okresu I wojny światowej. W przededniu uroczystości Wszystkich Świętych młodzież  uczciła pamięć żołnierzy chwilą ciszy i modlitwą oraz zapaliła znicze. Zachęcamy wszystkich do odwiedzania takich miejsc pamięci, szczególnie w okresie listopadowym, gdyż jest to dobry moment na  zadumę i oddanie hołdu tym, którzy odeszli.

Samorząd Uczniowski


galeria