strona główna                                                                                                          


11.
PIKNIK RODZINNY
 

W uroczej scenerii złotej, polskiej jesieni przebiegała 11. edycja Pikniku Rodzinnego, zorganizowanego 10 października w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku. Organizatorzy imprezy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych Kropla Dobroci - zaprosili do udziału blisko 400 osób. Choć pierwszoplanowymi odbiorcami spotkania byli uczniowie i absolwenci SOSW w Bochni oraz ich najbliższe otoczenie, do udziału w wydarzeniu włączyli się także przedstawiciele władz samorządowych, sponsorzy, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. K. Brodzińskiego w Bochni, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 im. J. Korczaka w Krakowie, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Proszówkach oraz Podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Bochni.

            W programie pikniku zaplanowano różnorodne formy aktywności zabawowej, edukacyjnej, sportowej, plastycznej i taneczno-muzycznej, dostosowane zarówno do zainteresowań, jak i zróżnicowanego wieku dzieci i młodzieży. Piękna pogoda tego dnia, kusiła wręcz do łapania ostatnich już w tym roku słonecznych promyków, stąd też część uczestników imprezy mogła skorzystać ze spacerów po uroczej, oddalonej od zgiełku okolicy.

            Nie sposób pominąć informacji, iż tegoroczny piknik był dla nas wszystkich okazją wspólnego świętowania 100-lecia niepodległości. Dlatego też część zaplanowanych działań miała na celu budzenie zainteresowań uczniów historią Polski i budowanie patriotyzmu. Sprzyjająca aura pozwoliła wyruszyć uczniom do pobliskiego lasu i wziąć udział w grze terenowej zatytułowanej „Moja duża i mała Ojczyzna”. Zadania, z którymi musieli się zmierzyć zawodnicy, nawiązywały do ważnych w historii narodu polskiego wydarzeń minionego stulecia oraz przypominały i upamiętniały sylwetki osób, które miały znaczący wpływ na budowanie państwowości. Podobne cele realizowano podczas konkursu plastycznego, który poprzez propagowanie treści patriotycznych rozwijał poczucie przynależności narodowej uczniów.

Wspólna aktywność w triadzie: uczeń-rodzic-nauczyciel w trakcie gier, zabaw i konkursów przynosiła wymierne korzyści dla wszystkich podmiotów - umożliwiała pogłębianie więzi, wyzwalała emocjonujące, radosne przeżycia.

Niewątpliwie 11. Piknik Rodzinny zostawi trwały ślad w naszej pamięci i zapisze się w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni, ponieważ podczas tej właśnie edycji rozstrzygnięty został konkurs na znak graficzny naszej placówki. Jury konkursowe w skład którego weszli: przedstawiciel organu prowadzącego ośrodek - Sabina Kierepka, przewodniczący Rady Rodziców Anna Rojek, przedstawiciele nauczycieli - Jerzy Jarosz oraz Katarzyna Skrężyna - pomysłodawca konkursu, za najbardziej oryginalny, funkcjonalny i czytelny, uznało projekt opracowany przez Klaudię Możdżeń wraz z mamą Małgorzatą i tatą Januszem. Komisja konkursowa przyznała także trzy wyróżnienia: dwa za projekty przygotowane przez drugą grupę przedszkolną pod kierunkiem Małgorzaty Bankiewicz oraz projekt opracowany w pierwszej grupie przedszkolnej prowadzonej przez Annę Cabałę. Laureaci konkursu otrzymali ciekawe nagrody rzeczowe. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci” przekazało dla zwycięzcy tablet, natomiast Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej ufundował plecaki, pendrive’y, uchwyty do selfie oraz przybory szkolne, które wręczył wykonawcom wyróżnionych prac. Warto dodać, iż zwycięskie logo wykorzystywane będzie przez SOSW do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych i promocyjnych.

 Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji 11. Pikniku Rodzinnego. Szczególne słowa podziękowania kierujemy na ręce darczyńców, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia „Kropla Dobroci”. Dzięki uzyskanym od Państwa środkom finansowym, Stowarzyszenie mogło pokryć w całości koszty organizacji imprezy.  

Wyrazy uznania i podziękowania kierujemy także w stronę młodzieży Zespołu Szkół nr 2 im. S. Konarskiego w Bochni, która od wielu lat wspiera organizację pikniku oraz nie szczędzi swoich sił i zaangażowania podczas pracy z dziećmi i uczniami o specjalnych potrzebach rozwojowych.

Elżbieta Włodek


galeria