strona główna                                                                                                          


PRAKTYKI Z
ERASMUSEM+
Frankfurt n/Odrą
18-30.03.2019 r.

 

Kuchnia niemiecka w praktyce – to tematyka stażu, jaki odbywają uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego. Zajęcia kulinarne, przez dwa tygodnie są realizowane w Centrum Kształcenia „Internationaler Bund” we Frankfurcie nad Odrą. Oprócz praktyki gastronomicznej program obejmuje naukę języka niemieckiego oraz warsztaty ukierunkowane na poznanie kultury naszych zachodnich sąsiadów.

Ważnym elementem jest integracja pomiędzy polskimi i niemieckimi uczniami, dlatego grupy są międzynarodowe. To mobilizuje do nauki języka, zarówno jednych, jak i drugich.  

Dwunastu uczestników z Polski odbywa zajęcia w dwóch specjalnościach – ciastkarskiej i kucharskiej - Przepisy na ciasto „Bienenstich” z migdałami oraz „Petit Four” mam już opanowane – mówi Karolina Michałowska, uczestnik projektu.

- Poznaliśmy nazwy wielu potraw oraz sprzętów używanych w kuchni. To taki zawodowy język niemiecki – dodaje Renata Palej.     

Oprócz nauki gotowania, pieczenia ciast, poznawania języka i kultury niemieckiej uczniowie zwiedzili dwa ważne miasta słynące ze wspaniałych zabytków wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO: Berlin oraz Poczdam.

- Staramy się wzbogacać ofertę Ośrodka, wykraczać poza szkolne mury. Jest to bardzo ważne, w szczególności dla naszych uczniów. Ten rok szkolny jest wyjątkowo udany. Nasi wychowankowie odwiedzili Grecję, Rumunię i Niemcy. Uczestniczyli też w dwutygodniowym programie edukacyjno - rekreacyjnym w Zawoi – mówi Teresa Jaszczyńska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego w Bochni.    

Obecny projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+, który jest finansowany przez Unię Europejską. Potrwa do końca marca.

 


galeria