strona główna                                                                                                          


SUKCES OLIWII
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
JĘZYKOWO-PLASTYCZNYM
 

Miła niespodzianka czekała na początku roku szkolnego uczennicę kl. VI, Oliwię Jankowicz, która odebrała nagrodę za zajęcie III miejsca w „I ogólnopolskim konkursie językowo-plastycznym Idiom…Ink”. Konkurs został przeprowadzony przez Zespół Szkół w Kępicach na początku czerwca 2018 r. Celem konkursu była nauka poprzez zabawę i ukazanie potrzeby znajomości idiomów angielskich, które nadają wypowiedzi żywszy i bardziej obrazowy charakter dzięki swemu dowcipnemu brzmieniu. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką, obrazującej idiom angielski.

Wyzwanie podjęli uczniowie klasy VI i VII, którzy pod okiem nauczyciela języka angielskiego, Katarzyny Goryczki, przedstawili wybrane przez siebie idiomy na obrazkach, wykonanych z użyciem różnorodnych materiałów. Łącznie do konkursu zgłoszono cztery ilustracje konkurujące z pracami z całej Polski. Prezentacja idiomu wykonana przez Oliwię Jankowicz została dostrzeżona przez jurorów i nagrodzona III miejscem w kategorii klas 4-6.

Serdecznie gratulujemy Oliwii oraz jej kolegom, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę.

Katarzyna Goryczka


galeria