strona główna                                                                                                          


NAWET MAŁY DAR
MOŻE SPRAWIĆ WIELKĄ RADOŚĆ

„Nawet mały dar może sprawić wielką radość” – takie hasło przyświecało zbiórce przeprowadzonej w listopadzie w naszej szkole. Po raz kolejny uczniowie wraz z rodzicami oraz pracownicy naszego Ośrodka przyłączyli się do akcji wsparcia dla polskich rodzin żyjących na Litwie. Z zebranych słodyczy, żywności długoterminowej, odzieży oraz środków czystości zostaną przygotowane świąteczne paczki, które jak zwykle dostarczy na miejsce pan Stanisław Dębosz.

Wszystkim darczyńcom serdecznie DZIĘKUJEMY!

S.U.


galeria