strona główna                                                                                                          

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Św. J.P II

 

Podania mówią, że św. Mikołaj odwiedza ludzi z podarkami 6 grudnia w dzień swoich imienin, a wtedy dzieci i dorośli mogą spotkać postać świętego lub jego pomocników.

My, społeczność internatu odczuliśmy tę dobroć znacznie wcześniej, bo w sobotni wieczór 1 grudnia. W tym dniu grupa ponad 120 Mikołajów z grupy Creative Bochnia Biega team - Dziki na Stadionie, połączonych wspólną pasją oraz ideą czynienia dobra, wyruszyła ulicami Bochni w stronę instytucji chroniących, wspomagających oraz edukujących.

Dzięki tak podjętej inicjatywie i my wychowankowie oraz wychowawcy internatu doświadczyliśmy ciepła i radości wynikającej z goszczenia „wielu czyniących dobro”. Odwiedzający nas mikołajowie przynieśli ze sobą ciepłe słowa oraz radość i podarki dla każdego dziecka. Prócz indywidualnych paczek dla każdego z wychowanków przekazali jeszcze trzy wypełnione po brzegi worki, w których mieściło się wszystko to, co jest potrzebne, by rozwijać talenty i zainteresowania dzieci i młodziezy. Ponadto, mikołajowie przekazali nam jeszcze voucher na zajęcia artystyczne dla wychowanków internatu, które zostaną zrealizowane w terminie późniejszym przez p. Kingę Magdoń.

Legenda o św. Mikołaju wciąż jest aktualna i namacalnie uzewnętrzniła się. Cieszymy się, że w dobie obojętności i wszechobecnej konsumpcji powiększa się rzesza ludzi dobrego serca, którzy swą pasją i radością pragną dzielić się z innymi.

Serdeczne dziękujemy grupie Creative Bochnia Biega team - Dziki na Stadionie, która w tak godny pochwały sposób wprowadziła w życie pomysł p. Marcina Kusiaka obdarowując dzieci prezentami i radością, p. Agacie Zięcik, (która stała się pomostem budowanej przyjaźni) za radość, wsparcie i pamięć, jaką obdarzyliście wychowawców internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego w Bochni.

Dziękujemy.

M.Ś.


galeria