strona główna                                                                                                          


W MUZEUM

 

Korzystając ze słonecznej pogody 23 października uczniowie oddziałów: 4 SPU, 6SPU, 7SPA wybrali się pieszo do Muzeum St. Fischera. Celem naszej wyprawy nie było zwyczajne zwiedzanie, lecz coś więcej – udział w kreatywnej lekcji muzealnej. Zgodnie z założeniem zajęć, młodzi odbiorcy kultury mieli możliwość zapoznać się z ideą i historią muzeum, samym pojęciem obiektu i ekspozycji muzealnej. Zwiedzanie połączone zostało ze świetną zabawą i aktywnym zaangażowaniem dzieci zarówno w słowne, jak i graficzne przedstawienie tego miejsca.

Na początku prowadząca zaprezentowała kilka eksponatów z dawnych epok, które uczniowie mogli obejrzeć, a co ważniejsze dotknąć. Największe zainteresowanie wśród chłopców wzbudziły: żelazko na węgiel, tasak i moździerz, wśród dziewczynek – jak na damy przystało – gliniane filiżanki.

Po wprowadzeniu każdy z uczestników miał za zadanie wybrać fotografię dowolnego eksponatu (obrazu, rzeźby, przedmiotu), który miał odnaleźć w czasie wędrówki po muzealnych salach. I tu uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i cierpliwością, a także niezłą spostrzegawczością. Sprawiło to wszystkim ogromną frajdę.

Uwieńczeniem zajęć było rysowanie przez uczniów dowolnego przedmiotu, który najbardziej ich zainteresował. Prace zostały umieszczone na wystawie, a ich autorzy otrzymali drobne nagrody.

Wracając do szkoły mijaliśmy i przypominaliśmy sobie inne, ważne zabytki naszego solnego miasta.

A.P.


galeria