strona główna                                                                                                          


TARGI EDUKACYJNE 2019

 

         W dniach 14 - 15 marca na terenie I LO w Bochni odbyły się Targi Edukacyjne, w których uczestniczyły wszystkie szkoły średnie powiatu bocheńskiego. Były one skierowane do młodzieży gimnazjalnej oraz kończącej klasę ósmą szkoły podstawowej. Jak co roku również nasz Ośrodek przedstawił ofertę edukacyjną na rok szk. 2019/20. Nauczyciele zaangażowani w to przedsięwzięcie starali się pokazać możliwości dalszego kształcenia adekwatnego do potrzeb, predyspozycji i zainteresowań ucznia.

Zainteresowani naszą ofertą dowiedzieli się, że mogą zdobywać wiedzę na różnych kierunkach w branżowej szkole I stopnia lub uczęszczać do szkoły przysposabiającej do pracy. Przedstawiliśmy także informacje o działających na terenie Ośrodka: przedszkolu, szkole podstawowej, wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz zajęciach specjalistycznych.

Została przygotowana ekspozycja, na której można było obejrzeć dekoracyjny stół zakąsek i deserów oraz skosztować wyroby kulinarne, przygotowane przez uczniów kształcących się w zawodzie „kucharz”. Ponadto uczestnicy targów mieli okazję zobaczyć prezentację multimedialną, przedstawiającą w interesujący sposób organizację form kształcenia i nowoczesną bazę dydaktyczną Ośrodka.

Organizatorzy


galeria