strona główna                                                                                                          


JAK KONTROLOWAĆ STAN
WŁASNEGO ORGANIZMU?

 

W dniu 12 lutego w klasach szkoły branżowej i zasadniczej zawodowej odbyły się zajęcia z pielęgniarką szkolną. Dotyczyły one tematu „Kontrola stanu własnego organizmu” realizowanego w ramach programu „Jestem tym co jem i piję”.

Na zajęciach został przeprowadzony pomiar antropometryczny z obliczeniem BMI (indeksu masy ciała). Każdy uczeń zyskał wiedzę, czy masa jego ciała jest prawidłowa, oraz co robić aby zachować zdrowie i dobre samopoczucie.

Pani pielęgniarka po przeprowadzeniu pomiarów wygłosiła prelekcję mającą na celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Przypomniała uczniom o zaleceniach zawartych w piramidzie żywienia i aktywności fizycznej oraz zwróciła uwagę na wpływ stosowanej diety na nasze zdrowie. Uczniowie dowiedzieli się o tym jak odpowiednio dobierać produkty, które z nich wyeliminować lub mocno ograniczyć. Pani pielęgniarka fachowo objaśniła uczniom dlaczego i jak często należy kontrolować stan własnego organizmu.

Nasi podopieczni słuchali z zainteresowaniem oraz z zaangażowaniem wykonywali wszystkie ćwiczenia. Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze i uświadomiły uczniom że to od nich zależy jaki sposób odżywiania wybiorą i czy wezmą swoje zdrowie „we własne ręce”. 

Anna Prokop


galeria