strona główna                                                                                                          


NIEPRZETARTY SZLAK w Bochni

 

 

            Od września 2019 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym rozpoczęła działalność Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "Żywioły". Stało się to możliwe dzięki inicjatywie Pani Dyrektor Teresy Jaszczyńskiej oraz zaangażowaniu nauczycieli - harcerzy: Joanny Łacnej, Agnieszki Kotowicz-Muchy i Grzegorza Gałązki.

            W maju 2019 roku, przy wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Kropla Dobroci" został przygotowany do programu TESCO "Decydujesz - pomagamy", projekt "Harcerska Drużyna Nieprzetartego Szlaku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni". Dobra wola klientów Tesco i wolontariat harcerzy Hufca Bochnia, zaowocowały zajęciem drugiego miejsca w projekcie oraz otrzymaniem czeku w wysokości 3 000 złotych. Kwota ta została przeznaczona na zakup umundurowania dla harcerzy z niepełnosprawnościami, a także rzeczy potrzebnych do wyposażenia harcówki.

            Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "Żywioły" liczy 15 osób. Zbiórki odbywają się regularnie raz w tygodniu. Harcerze zapoznają się z Ceremoniałem i Prawem Harcerskim oraz tworzą obrzędowość swojej drużyny. Nawiązali przyjaźnie ze środowiskiem drużyn Nieprzetartego Szlaku, między innymi podczas X Biwaku Przyjaźni w Krakowie.

            Działalność Drużyny Harcerskiej, wzbogaciła ofertę edukacyjno-wychowawczą SOSW w Bochni. Mimo swej niepełnosprawności, uczniowie są pełnoprawnymi członkami ZHP, noszą mundury, realizują program i zdobywają sprawności takie same jak inni harcerze. Istnienie drużyny sprzyja integracji ze środowiskiem lokalnym i propagowaniu wartości patriotycznych.

            Dzięki przychylności Dyrekcji Ośrodka, w budynku szkoły przy ul. Kazimierza Wielkiego powstaje harcówka, która będzie miejscem spotkań drużyny. Mimo konieczności dużych nakładów finansowych i ogromu prac podczas remontu, harcerze mają nadzieję, że już od nowego roku będą mogli korzystać z tego pomieszczenia.

Kadra Drużyny NS "Żywioły"


galeria