strona główna                                                                                                          

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
w szkole przy ul. Kazimierza Wielkiego

Co to jest Niepodległość? - teraz wiem już na pewno.
Każde dziecko dziś woła: To polski dom, polska szkoła…

Słowa tej piosenki towarzyszyły nam podczas zajęć w listopadowym tygodniu; po raz kolejny świętowaliśmy bowiem rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W szkole przy ulicy Kazimierza Wielkiego zajęcia związane z tą tematyką przybierały najróżniejszą formę: przypominaliśmy wiadomości o historii, kulturze i geografii naszego kraju, utrwalaliśmy znajomość symboli narodowych, powstawały okolicznościowe gazetki, dekoracje, prace plastyczne. W poszczególnych oddziałach uczniowie tworzyli „Laurki dla Polski”, z których następnie przygotowano wspólną ekspozycję na szkolnym korytarzu. Zaangażowanie i aktywność zostały nagrodzone okolicznościowymi dyplomami „Małego Polaka” i „Młodego patrioty”.

We wtorek 10.11 we wszystkich klasach było już bardzo biało-czerwono i galowo. Zgodnie z wcześniejszą propozycją o godzinie 11.11 włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu”. Ze względu na panujące ograniczenia nie gromadziliśmy się w jednej sali, lecz zaśpiewaliśmy „Mazurek Dąbrowskiego” w naszych klasach, przy otwartych drzwiach, by poczuć, że to symbol, który łączy nas wszystkich. Jak słychać na filmach, melodia niosła się ze świetlicy po szkolnych korytarzach, na wszystkich poziomach. Po odśpiewaniu hymnu długo jeszcze w szkole rozbrzmiewały patriotyczne i legionowe pieśni.

organizatorzy


galeria