strona główna                                                                                                          


NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2020

W tym roku szkolnym, uczniowie ze szkoły przy ul. Stasiaka nieco inaczej uczcili Narodowe Święto Niepodległości.

Chętni z klas IV-VII wzięli udział w konkursie wiedzy na temat odzyskania niepodległości naszej ojczyzny. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiadomościami, ale również umiejętnościami z zakresu czytania ze zrozumieniem i tworzenia poprawnej wypowiedzi pisemnej. Dodatkowym zadaniem było zaprezentowanie znajomości polskich symboli narodowych z uwzględnieniem poprawnej kolorystyki.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Zaangażowani uczniowie niezwykle sumiennie wykonali wszystkie zadania.

Nagrody rzeczowe oraz celujące oceny z j. polskiego, za najlepiej wypełnione karty konkursowe otrzymały:
Gabriela K. – kl. IV

Klaudia K.  – kl. V
Amelia B. – kl. V
Patrycja W. – kl. VI
Wiktoria B. – kl. VI
Zuzanna K. – kl. VII

Wyróżnieni zostali także:
Oliwia J. – kl. VII

Oliwia F. – kl. VII
Adrian K. – kl. VII
Tomasz Ch. – kl.VI

Wymienionym uczniom serdecznie gratulujemy! B

Beata Ł-F


galeria