strona główna                                                                                                          

JOB SHADOWING -
WYJAZD DO FRANKFURTU n/ODRĄ
w ramach ERASMUS+

 

W dniach 20-24.09.2020 grupa nauczycieli przedmiotów kształcenia zawodowego ze szkoły branżowej i przysposabiającej do pracy Anna Prokop, Wanda Brzegowy-Bębenek, Aneta Karpiel, Dorota Myszka wzięła udział w wyjazdowym projekcie Erasmus+ (Mobilność w Ramach Sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe) w Niemczech (Frankfurt nad Odrą). Realizowałyśmy program job shadowing, polegający na uczeniu się pracy innych poprzez obserwację. Jest to wspólne przedsięwzięcie szkół oraz Internationaler Bund Polska jako organizatora projektu. Po praktykach zawodowych dla uczniów SOSW w Bochni, które odbyły się w marcu 2019 we Frankfurcie nad Odrą, przyszedł czas na szkolenie job shadowing dla nauczycieli. Program ten również realizowany był w placówce kształceniowej IB Berlin-Brandenburg. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. 

Misją i celem nadrzędnym IB jest umożliwienie młodym ludziom i młodzieży z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, często niedocenianej ze względu na wykształcenie bądź statut społeczny, osiągnięcia trwałej integracji zawodowej i społecznej. Placówka koncentruje się na rozwoju niezależności, odpowiedzialności za siebie oraz umożliwieniu podopiecznym ukończenie uznanego zawodu szkoleniowego i przekazaniu im praktycznych umiejętności i zdolności zawodowych przygotowujących do wejścia na pierwszy rynek pracy.

Celem wyjazdowego projektu nauczycieli job shadowing było podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, wdrożenie rozwiązań/wiedzy zdobytej przez nauczycieli w trakcie mobilności zagranicznej, jak również podniesienie poziomu jakości pracy szkoły.

Do obszarów naszej pracy warsztatowo-szkoleniowej należały:

 • kuchnia, ekspedycja, sala konsumpcyjna,warsztat gospodarstwa domowego (prace kuchenne, przeróbki tkanin, prasowanie, maglowanie),

 • warsztat prac ogrodniczych (ogród warzywny oraz kwiatowy), szklarnie, zagospodarowanie przestrzeni zielonej,

 • warsztat ślusarski,

 • pracownia krawiecka,

 • pracownia malarstwa.

Do zakresu szkolenia w kuchni restauracyjnej można zaliczyć:

 1. zapoznanie się z technologiami stosowanymi w restauracji,

 2. poznanie specyfiki pracy w kuchni restauracyjnej, ekspedycji i sali konsumpcyjnej oraz bufetu poprzez obserwację realnej pracy instruktorów/kucharzy niemieckich z młodzieżą podczas zajęć praktycznych, wspólne sporządzanie szerokiego asortymentu potraw i napojów, naukę obsługi konsumenta (techniki nakrywania stołu, sposoby dekoracji, składanie serwetek),

 3. doskonalenie technik kulinarnych,

 4. rozwijanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu,

 5. doskonalenie umiejętności komunikacyjnych podczas pracy z personelem działu gastronomicznego,

 6. poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy dydaktycznej i zwiększenia atrakcyjności kształcenia zawodowego,

 7. poznanie od strony zastosowań praktycznych profesjonalnych urządzeń i sprzętu gastronomicznego, stosowanego w produkcji potraw i napojów t.j. m.in.:

 • urządzenia do obróbki wstępnej: profesjonalne roboty kuchenne, maszyna do mielenia mięsa, kuter,

 • urządzenia do obróbki termicznej: kotły warzelne, patelnia elektryczna, trzony kuchenne elektryczne i indukcyjne, piece konwekcyjno-parowe,

 • urządzenia chłodnicze: wolnostojące komory chłodnicze i mroźnicze,

 • urządzenia do ekspedycji potraw: lady bemarowe, stoły sałatkowe,

 • urządzenia zmywające: kapturowa maszyna do mycia naczyń i sterylizacji,

Zakres szkolenia w pracowni gospodarstwa domowego to:

 1. zapoznanie się ze specyfiką pracy w kuchni domowej: obserwacja pracy instruktorów z młodzieżą, przygotowywanie drobnych posiłków, wypiek pieczywa cukierniczego, ciast, pizzy, prostych dań warzywnych, deserów, czynności porządkowych w kuchni,

 2. obserwacja prac wykonywanych w pralni i prasowalni domowej (techniki prania, prasowania oraz maglowania),

 3. zdobycie praktycznych doświadczeń podczas zajęć w szwalni (obserwacja technik szycia, prasowania, przeróbek krawieckich), poznanie nowoczesnego sprzętu: maszyn do szycia, żelazek parowych,

 4. poznanie nowych przykładów rozwiązań w pracy z młodzieżą niepełnosprawną i możliwość ich wykorzystania w praktyce szkolnej.

Zakres szkolenia w dziedzinie ogrodnictwa był następujący:

 1. poznanie od praktycznej strony pracy w ogrodnictwie,

 2. obserwacja bieżących prac związanych z produkcją ekologicznych roślin, uprawą warzyw oraz kwiatów,

 3. obserwowanie sposobu przygotowania ziemi przeznaczonej pod uprawy (przekopywanie podłoża, przesiewanie ziemi i jej spulchnianie, mieszanie z bardziej urodzajną ziemią),

 4. obserwacja prac wykonywanych w szklarni (wykonywanie rozsad różnych warzyw, ziół i kwiatów),

 5. praktyczne zapoznanie się ze sposobem pracy uczniów podczas wykonywanych czynności związanych z pielęgnacją ogrodu.

Inne warsztaty, z którymi miałyśmy okazję się zapoznać:

 • obserwacja pracy uczniów w pracowni malarstwa,

 • zaznajomienie się z czynnościami wykonywanymi w warsztatach stolarskim oraz ślusarskim.

Zapoznałyśmy się z procesem kształcenia młodzieży (w tym niepełnosprawnej) w Niemczech. Najważniejsze aspekty w tym zakresie to:

 1. wizyta w Izbie Przemysłowo-Handlowej we Frankfurcie nad Odrą,

 2. zapoznanie się z rozwiązaniami aktywizacji młodzieży niepełnosprawnej w Niemczech oraz sposobami pracy z uczniami niepełnosprawnymi,

 3. poznanie różnych możliwości kształcenia zawodowego w Niemczech,

 4. charakterystyka systemu dualnego kształcenia zawodowego (3-letni okres nauki, w tym 70% w zakładzie produkcyjnym i 30% w szkole zawodowej),

 5. zapoznanie się z rodzajami instytucji sprawujących pieczę nad kształceniem uczniów z niepełnosprawnością (urzędy pracy, ośrodki szkoleniowe IB).

Do najważniejszych korzyści i spostrzeżeń wypływających z odbytego szkolenia należy zaliczyć:

 1. wspieranie współpracy między systemami edukacji w krajach uczestniczących w programie (Polska-Niemcy),

 2. poznanie specyfiki pracy z młodzieżą w Niemczech, jak również przykładów dobrych rozwiązań,

 3. nawiązanie kontaktów mogących znaleźć przełożenie w sukcesach w realizacji przedsięwzięć,

 4. zainspirowanie się ciekawymi pomysłami na dalsze działania edukacyjne,

 5. zdobycie nowych, innowacyjnych doświadczeń zawodowych przydatnych w pracy z młodzieżą szkolną,

 6. dostrzeżenie różnic oraz podobieństw w edukacji i drodze zdobywania zawodu uczniów niepełnosprawnych (w systemie niemieckim - egzaminy zawodowe dostosowane do rodzaju niepełnosprawności, w przypadku ograniczeń intelektualnych i społecznych – istnieje specjalna grupa zawodów (w Brandenburgii 5 zawodów) w których można zdobywać wiedzę i umiejętności, treści ograniczone, zatrudnienie jako pracownik pomocniczy),

 7. możliwość wymiany doświadczeń zawodowych.

Czas wolny w ramach projektu międzynarodowego miałyśmy okazję wykorzystać zwiedzając Frankfurt oraz Berlin.


galeria