strona główna                                                                                                          

FILMOWA ADAPTACJA
LEGENDY O ŚW. KINDZE

 

Pierwsze ujęcia, koncentracja, trema, dubel – tak wyglądała filmowa adaptacja przedstawienia pt. „O tym, jak księżna Kinga solą obdarowała polskie ziemie”. W roli aktorów wystąpili uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.

Rejestracja miała miejsce w malowniczych plenerach podziemnych wyrobisk bocheńskiej kopalni soli, które stanowiły naturalną scenografię wydarzeń sprzed niespełna ośmiu wieków temu. Przygotowania do filmowej rejestracji trwały przez dziewięć miesięcy. Uczniowie podczas zajęć prowadzonych przez Piotra Piechę, aktora Teatru Ludowego w Krakowie uczyli się dykcji, interpretacji tekstu, ruchu scenicznego i tańca. Wszystkie wypracowane elementy można podziwiać w zrealizowanej filmowej opowieści o powstaniu Kopalni Soli w Bochni.

Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Pozwól mi zrozumieć świat”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Film można oglądać na stronie Ośrodka /sosw.bochnia.pl/ oraz portalu społecznościowym Facebook Kopalni Soli w Bochni.

Realizacja filmu była możliwa dzięki wsparciu Kopalni Soli Bochnia oraz Wydziału Promocji bocheńskiego starostwa.

 

Jerzy Turek
 


galeria