Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim są organizowane od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat. Podstawą objęcia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi jest orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Udział w zajęciach dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki, uznaje się za spełnianie tych obowiązków, zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W zależności od zaleceń wydanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych, zespołowych i we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami). Godzina zajęć rewalidacyjno-wychowawczych trwa 60 minut.
 

Dokumenty do pobrania (tutaj)

 

powrót

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.