Stowarzyszenie „Kropla Dobroci”

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

„KROPLA DOBROCI”

32-700 Bochnia, ul. Ludwika Stasiaka 1A

tel. 14 612 26 65     fax 14 611 55 91

NIP 868 18 85 965      Regon 120588569

KRS 0000293985

Bank BGŻ BNP Paribas  Numer rachunku: 09203000451110000002608370

 

stowarzyszenie 2

Organizacja powstała z inicjatywy obecnych dyrektorów SOSW (dyr. Teresy Jaszczyńskiej i  wicedyr.  Jerzego Turka)  w 2007 r. Kilkanaście osób pragnących założyć stowarzyszenie uchwaliło statut i wybrało komitet założycielski.  W listopadzie 2007r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście statut zatwierdził i dokonał wpisu organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Walne Zgromadzenie w styczniu 2008 r. wybrało władze Stowarzyszenia (Zarząd, Komisję Rewizyjną). Równocześnie, podczas tego zebrania podjęto uchwały w sprawie przystosowania statutu do potrzeb organizacji pożytku publicznego do przyjęcia w przyszłości (perspektywa roku czasu) statusu organizacji pożytku publicznego. (czytaj więcej)


PODZIĘKOWANIE ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU
za 2017 r.

stowarzyszenie 4

 


stowarzyszenie 6

PODZIĘKOWANIE ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU
za 2014 r.
 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci” składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie wszystkim, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji.

Dzięki Państwa życzliwości pozyskaliśmy kwotę:  5246,20 zł

Otrzymane środki przeznaczono na:

- organizację imprezy integracyjnej dla naszych podopiecznych „PIKNIK RODZINNY’,

- zakup paczek mikołajkowych i pomocy dydaktycznych dla wychowanków SOSW w Bochni.

Realizacja celów statutowych naszego stowarzyszenia związanych z działaniem na rzecz pomocy  osobom niepełnosprawnym, możliwa jest tylko dzięki życzliwości ludzi dobrej woli, którzy potrafią dostrzec potrzebujących.

Dziękując wszystkim, mamy nadzieję, iż będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.

Zarząd Stowarzyszenia „KROPLA DOBROCI”

 

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.