O nas

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni kształci i wychowuje dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Uczniowie objęci są opieką specjalistyczną w zakresie nauczania poszczególnych przedmiotów, zajęć wyrównawczych, kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii logopedycznej i psychologicznej. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie orzeczenia, które wydaje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną. Miejsce zameldowania nie ma znaczenia (brak rejonizacji).

 

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzą:
 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – prawnie zagwarantowana bezpłatna terapia specjalistyczna, od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Tempo pracy i metody dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

 

Przedszkole Specjalne - przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Obok codziennych zajęć w grupach prowadzona jest indywidualna terapia logopedyczna, psychologiczna i polisensoryczna.


Szkoła Podstawowa
– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz sprzężeniami. Program nauczania dostosowany jest do indywidualnych możliwości uczniów. W każdej klasie są realizowane dodatkowe zajęcia rewalidacyjne.


Branżowa Szkoła I stopnia
– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Zapewniamy możliwość kształcenia w wymarzonym zawodzie. Pomoc w jego wyborze oraz kontakt z przyszłymi pracodawcami organizuje pedagog Ośrodka. Szkoła prowadzi zajęcia praktyczne dla kucharzy.
 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i sprzężeniami. Szkoła przygotowuje uczniów do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz aktywności w warunkach pracy chronionej.
 

Świetlica – czynna jest w godzinach 11.30 – 16.15
 

Ośrodek zakwaterowania wychowanków (internat) dzieci mieszkające poza Bochnią mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, możliwość odpoczynku oraz nauki. Opiekę sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogów.
 

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  w stopniu głębokim realizowane są indywidualnie w domu zamieszkania dziecka, w okresie od 3 roku życia do ukończenia 25 lat.

 

Uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, dostosowaną do indywidualnych możliwości.

Uczniowie z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną i sprzężoną uczą się m.in. funkcjonowania w środowisku, techniki, plastyki, muzyki i samoobsługi. 

Zapewniamy kompleksową pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Dla każdego wychowanka nauczyciele opracowują Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Wsparcie psychologiczno-psychiatryczne dzieci i młodzieży.

Zapewniamy bezpłatne wsparcie psychologiczno-psychiatryczne dzieci i młodzieży w ramach działalności Zespołu Lecznictwa Środowiskowego we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie. W skład zespołu wchodzą specjaliści szpitala, lekarze, psychiatrzy, psycholodzy i psychoterapeuci, którzy zapewniają opiekę psychiatryczną, psychologiczną oraz psychoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

 

Baza lokalowa Ośrodka to duży budynek a w nim: przestronne i dostosowane do potrzeb uczniów sale lekcyjne, pracownia komputerowa, sala multimedialna, biblioteka, sala doświadczania świata, pracownia językowa, sala do terapii SI, grota solna, pracownia biofeedback, kawiarenka, pracownia Montessori, sala telewizyjna.

 

 

o nas  1
prezentacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.