Historia

 

    historia    ośrodka                                                                                                             1    Szkoła Specjalna w Bochni

    historia    ośrodka                                                                                                             1 

 Państwowy Zakład Wychowawczy w Bochni

    historia    ośrodka                                                                                                             1   Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bochni 

Początki tutejszego Ośrodka sięgają roku szkolnego 1962/1963. Wówczas przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bochni utworzony został oddział specjalny kl. I + II  z nauczycielką  panią Antoniną Sokalską. W następnym roku szkolnym są już dwa oddziały z klasami łączonymi: kl. I + II -  Pan Józef Rzepka, kl. III + IV -  Pani Antonina Sokalska. Przez dalsze trzy lata szkolne dzieci oraz nauczyciele przebywają w tej samej szkole.  Od września 1966 r klasy specjalne przeniesiono do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bochni. Wówczas kadrę nauczycielską tworzą trzy panie uczące w trzech oddziałach: II - III, IV -  V, VI - VII. Rok szkolny 1968/69 - sytuacja analogiczna z tym, że wychodzą pierwsi absolwenci klasy ósmej - 13 -stu.

Szkoła Specjalna w Bochni

W roku 1969 władze oświatowe przeznaczają budynek przy ul. Gipsowej na cele szkoły specjalnej. Po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych i porządkowych z udziałem nauczycieli oraz uczniów - w dniu 6 października 1969 r. następuje uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bochni pod kierownictwem Pani Dyrektor Pauliny Maciejewskiej.
Nauczyciele pracujący w tym czasie to: P. Józefa Rzepka, P. Zofia Graboś, P. Antonina Sokalska, P. Anna Nowak, P. J. Jaworska.

Szkoła liczyła wówczas 79 dzieci w pięciu oddziałach pod opieką 5-osobowej kadry pedagogicznej. Budynek szkolny jest wolnostojący, parterowy typu barakowego. Ogólna powierzchnia wynosi 474,5 m kwadratowych, w budynku znajduje się sześć izb lekcyjnych, dwie pracownie do pracy techniki, sala gimnastyczna- zastępcza, biblioteka, gabinet lekarsko - psychologiczny, pokój nauczycielski - sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet dla nauczycieli kultury fizycznej, dyżurka, schowki na pomoce naukowe i środki czystości, ustępy dla dziewcząt i chłopców.
Pomiędzy izbami lekcyjnymi ciągnie się długi i wąski korytarz. Budynek posiada instalację elektryczną, wodociągowo - kanalizacyjną i odgromową. Posiada pięć ujęć wody w tym dwie z ciepłą wodą /termą/. Ogrzewany jest piecami kaflowymi /17/ i awaryjnie piecami akumulacyjnymi /5/. Przed budynkiem od strony zachodniej znajduje się boisko /podwórze/. Od strony południowej do budynku przylega mała działka szkolna. Obok działki znajduje się mały składzik na węgiel i drewno opałowe, większa część węgla składowana jest na podwórzu.
W kącie podwórza znajduje się murowany i zadaszony śmietnik. Całość ogrodzona siatką.

Rok szkolny 1970/71 - nowym kierownikiem szkoły jest Pani Helena Satoła. Grono nauczycielskie liczy już 9 osób. Organizuję się filię szkoły specjalnej w Szpitalu Powiatowym w Bochni. Zorganizowano również półinternat:
w mieszkaniach prywatnych przebywa 22 dzieci, zajęcia świetlicowe organizowane są w tutejszej szkole zaś obiady wydawane w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 5.

Rok szkolny 1971/72 - funkcję kierownika szkoły przejmuje na okres jednego roku Pan Antoni Gazda.

Rok szkolny 1972/73 - funkcję dyrektora szkoły obejmuje Pani Helena Satoła. 

Od 18 grudnia 1972 r. tworzy się w tutejszej szkole drużynę Nieprzetartego Szlaku pod opieką Pana Zygmunta Kaczmarczyka - pracownika Spółdzielni Inwalidów im. M. Nowotki / zakładu opiekuńczego tutejszej szkoły.

Dyrektorzy Pani Helena Satoła i Antoni Gazda.
Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w tym okresie: P. Zofia Zwierniak, P. Zofia Graboś, P. Romana Furmańska, P. Joanna Bryk, P. Anna Nowak, P. Józefa Rzepka, P. Antonina Sokalska, P. Maria Furtak, P. Władysława Trojak, P. J. Jaworska, P. Antoni Bronowski, P. Kazimiera Rybniewska, P. Anna Surma, P. Dorota Ciećkiewicz.

14 grudnia 1973 r. rozpoczęto współpracę z oddziałem powiatowym TPD.
6 stycznia szkoła przejmuje dużą salę lekcyjną oraz urządza gabinet lekarsko - psychologiczny.

Rok szkolny 1974/75 - funkcję dyrektora szkoły obejmuje Pan Józef Oleksy. Szkoła liczy już 161 dzieci w 9-ciu oddziałach pod opieką 15- stu nauczycieli. 28 września 1974r uroczyście obchodzono 25 - lecie zakładu opiekuńczego.

Dyrektor Pan Józef Oleksy.
Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w tym okresie: P. Sława Załęczna, P. Alicja Szot, P. Stanisława Reczek, P. Anna Surma, P. Joanna Bryk, P. Zofia Zwierniak, P. Anna Nowak, P. Lucyna Krzykalska, P. Kazimiera Rybniewska, P. Krystyna Potocka, P. Helena Satoła, P. Władysława Trojak, P. Dorota Ciećkiewicz, P. Józefa Rzepka.

Rok szkolny 1976/77 szkoła odnosi sukcesy w następujących dziedzinach:   

 - Przepracowanie 3182 roboczo - godzin na kwotę 32.000 zł    
 - Zdobycie II -go miejsca w konkursie twórczości technicznej na szczeblu wojewódzkim  
 - Uzyskanie II -go miejsca drużynowo na I Wojewódzkiej Spartakiadzie Sportowej Szkół Specjalnych w Dębicy.                                                                                                                                 

Rok szkolny 1977/78 to rok intensywnej współpracy szkoły z Medycznym Studium Zawodowym, Komitetem Rodzicielskim oraz Opiekuńczym.

 

Państwowy Zakład Wychowawczy w Bochni

Z dniem 21 sierpnia 1978 r. Kurator Oświaty  i Wychowania w Tarnowie powołuje  Państwowy Zakład Wychowawczy
w Bochni obejmujący Szkołę Specjalną i wydzieloną część internatu Zespołu Szkół Budowlanych na 30 miejsc. Stanowisko dyrektora PZW obejmuje Pan

Antoni Bronowski a funkcję kierownika internatu Pani Anna Surma. Sukcesem sportowym jest zajęcie I -go miejsca drużynowo na III Wojewódzkiej Spartakiadzie Sportowej szkół Specjalnych w Złotej.

Rok szkolny 1979/80 funkcję dyrektora PZW przejmuje Pan Stanisław Pląder. Szkoła liczy 114 uczniów, z tego dwoje objęte nauczaniem indywidualnym, 8 oddziałów, 10 nauczycieli, 4 etaty pedagogiczne w internacie dla 32 miesz

kańców.

Dyrektor Pan Stanisław Pląder.
Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w tym okresie: P. Sława Załęczna, P. Alicja Szot, P. Stanisława Reczek, P. Anna Surma, P. Joanna Bryk, P. Zofia Zwierniak, P. Anna Nowak, P. Lucyna Krzykalska, P. Krystyna Potocka, P. Helena Satoła, P. Władysława Trojak, P. Dorota Ciećkiewicz, P. Józefa Rzepka, P. Antoni Bronowski, P. J. Prorok, P. A. Fruga, P. Teresa Wojtuszek.

Rok szkolny 1980 - funkcję dyrektora przejmuje Pan Antoni Bronowski.

 

Specjalny Ośrodek  Szkolno - Wychowawczy w Bochni  

W roku szkolnym  1985/86 decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Tarnowie Państwowy Zakład Wychowawczy w Bochni przekształcony zostaje w Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy. Dyrektorem ośrodka jest nadal Pan Antoni Bronowski. W skład ośrodka weszła szkoła podstawowa i internat. Zadania ośrodka w porównaniu z zakładem wychowawczym rozszerzone zostały o różne  formy rehabilitacji, co wpłynęło na lepsze przystosowanie tego typu palcówki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 

Budynek byłej Szkoły Podstawowej nr 2 remontowany w celu przeniesienia w to miejsce Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego- zdjęcia wykonane zostały w marcu 1987r.

Archiwalne zdjęcie remontu ośrodka

Archiwalne zdjęcie remontu ośrodka

Archiwalne zdjęcie remontu ośrodka

Archiwalne zdjęcie remontu ośrodka

 

Internat przy ul. Stasiaka 4

Archiwalne zdjęcie internatu

 Budynek  przed remontem

Archiwalne zdjęcie budynku

Marzec 1987 r. - w trakcie prowadzonych prac remontowych.

Dyrektor Pan Antoni Bronowski.
Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w tym okresie: P. Lucyna Krzykalska, P. Krystyna Potocka, P. Maria Furtak, P. Romana Furmańska, P. B. Krupa, P. L. Szewczyk, P. Józefa Rzepka, P. Anna Nowak, P. Joanna Bryk, P. Kazimiera Rybniewska, P. Władysława Trojak, P. Anna Surma, P. Zofia Graboś, P. Helena Satoła, P. Dorota Ciećkiewicz, P. A. Wcisło, P. M. Gazda, P.Stanisława Reczek, P. Leszek Wolski, P. Zofia Zwierniak.

Rok szkolny 1990 - funkcję dyrektora przejmuje Pan Tomasz Jaryczewski.
Do roku szkolnego 1994 prowadzono remont byłego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Stasiaka w Bochni, w celu przeniesienia w to miejsce szkoły specjalnej. 

Dyrektor Pan Tomasz Jaryczewski.
Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w tym okresie: P. Ewa Gajek, P. Joanna Stano, P. Tomasz Surma, P. Danuta Gawrońska, P. Marta Sobas, P. Aleksandra Bernacka, P. Monika Synowiec, P. Dorota Ciećkiewicz, P. Teresa Zdebska, P.Zofia Zwierniak, P. Lucyna Krzykalska, P. J. Tutak-Orzechowska, P. Alicja Szot, P. Sława Załęczna, P. Ewa Jastrzębska, P.Jerzy Jarosz, P. Teresa Handzel, P. Anna Surma, P. Małgorzata Piątkowska, Ks. P. Sobczak, Ks. R. Struzik.

Rok szkolny 1993 funkcje dyrektora przejmuje Pan Jan Piech. Nowy internat do użytku oddano w 1993 r., a budynek szkolny w 1994r.Te wydarzenia zbiegły się w czasie z obchodami 25 - lecia powstania szkoły specjalnej. Ceremonia odbyła się 8 czerwca 1994 r. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Tarnowie, władze miasta Bochni, dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków szkolno - wychowawczych, duchowieństwo, przedstawiciele związków zawodowych ZNP  i " Solidarność".
W związku z otwarciem nowego internatu i usamodzielnieniem się ośrodka utworzono własny dział administracyjno - księgowy, zatrudniono obsługę kuchni i stołówki oraz więcej wychowawców.

Dyrektor Pan Jan Piech.
Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w tym okresie: P. Małgorzata Czekotowska, P. Dorota Pietrzyk, P. K. Rachwał, P. Teresa Handzel, P. Ewa Gajek, P. Jerzy Jarosz, P. Joanna Stano, P. Tomasz Surma, P. Anna Surma, P. Danuta Gawrońska, P. Marta Sobas, P. Aleksandra Bernacka, P. Monika Synowiec, P. Zofia Zwierniak, P. Lucyna Krzykalska, P. Alicja Szot, P. Sława Załęczna, P. Ewa Jastrzębska, P. Tomasz Jaryczewski, P. Małgorzata Piątkowska, Ks. Zbigniew Szostak.

 

Rok szkolny 1998 - funkcję dyrektora przejmuje Pani Bożena Gogola - Basińska. 
W latach dziewięćdziesiątych nauczyciele zmuszeni byli samodzielnie przystosowywać stare programy kształcenia i wychowania z 1985 r. dla dzieci z upośledzeniem lekkim, jako że ministerstwo mimo reformy systemu oświaty i transformacji ustrojowej nie przygotowało nowych programów dla szkół specjalnych.

Dyrektor Pani Bożena Gogola - Basińska.
Nauczyciele  i wychowawcy zatrudnieni w tym okresie: P. Jan Piech, P. Aleksandra Bernacka, P. Ewa Gajek, P. Danuta Gawrońska, P. Ewa Jastrzębska, P. Lucyna Krzykalska, P. Beata  Łącka - Fijołek , P. Joanna Stano, P. Tomasz Surma, P. Małgorzata Czekotowska, P. Jerzy Jarosz, P. Zbigniew Żydek, P. Zofia Zwierniak, P. Małgorzata Mrózek, Ks. Mikulski, P. Beata Ząbik, P. I. Sobas, P. Anna Surma, P. Małgorzata Piątkowska, P. Marta Sobas, P. Monika Synowiec, P. Aneta Żelichowska, P. M. Banach.

Rok szkolny1999 - funkcję dyrektora przejmuje Pani Jolanta Krzysiek. Z dniem 1 września Rada Powiatu w Bochni realizując reformę oświaty przekształciła ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Szkołę Sześcioletnią oraz założyła Gimnazjum Specjalne w Bochni, które miało działać w zespole ze szkołą.

Reforma oświaty rozpoczyna nowy rozdział w historii ośrodka. Zmianie uległa organizacja szkoły, statut, kierownictwo. Pojawiły się nowe cele i plany na przyszłość. Ten etap trwa obecnie i pełen jest pytań o sposoby wprowadzania reformy, o jej wymiar w szkolnictwie specjalnym (często nie do końca określony), o nowe programu nauczania, podręczniki, charakter szkoły.

 Powrót

 Teresa Jaszczyńska

 

Galeria zdjęć

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.