Deklaracja dostępności

 

 

Wstęp deklaracji

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni nie jest w stanie zapewnić dostępności swojej strony internetowej tj. www.sosw.bochnia.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Planowane jest stworzenie nowej strony internetowej, która zostanie wykonana zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy.

Dane teleadresowe jednostki:

Budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 67

Telefon:

14 612 26 65
14 611 50 25
Fax. (14) 611 55 91

Strona www.sosw.bochnia.pl

e-mail: sosw@powiat.bochnia.pl, soswbochnia@interia.pl

Adres korespondencyjny: ul. Kazimierza Wielkiego, 32-700 Bochnia

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA:

Data publikacji strony internetowej: 2007.09.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.03.31

Strona www.sosw.bochnia.pl jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,

2. część załączników jest w postaci skanów,

3. zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,

4. brak struktury nagłówków w artykułach.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać niektórych standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Teresa Jaszczyńska

e-mail: sosw@powiat.bochnia.pl

Telefon: 14 611 50 25

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Ośrodka jest obiektem czteropoziomowym w całości podpiwniczonym. Usytuowany przy głównej ulicy miasta. Budynek posadowiony jest na dużej działce, na której w części znajduje się parking dla pracowników Starostwa Powiatowego w Bochni oraz pracowników Ośrodka. Pozostała cześć działki to boisko, plac zabaw dla dzieci oraz tereny zielone. Cały teren należący do Ośrodka jest ogrodzony.

Deklaracja Dostępności Cyfrowej - na zdjęciu budynek z lotu ptaka z zaznaczonymi miejscami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych

Wejście na teren budynku możliwe jest od trzech stron. Jedno z nich - od strony północnej - dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Wejście to wyposażone jest w podjazd dla wózków oraz poręcze ułatwiające poruszanie się osobie niepełnosprawnej ruchowo. W wejściu tym nie ma barier typu progi lub schody, niestety podwójne drzwi nie są przesuwne i mogą stwarzać problemy osobie poruszającej się na wózku.

 

Przy wejściu wyposażonym w podjazd znajdują się 2 miejsca parkingowe stosownie oznakowane i przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Przy żadnym wejściu nie ma sygnalizacji dźwiękowej naprowadzającej do drzwi wejściowych. Przed wejściami nie ma także oznaczeń fakturowych powierzchni, brak ścieżek naprowadzających lub pól uwagi.

 

Parking jest na bieżąco dostępny dla wszystkich potrzebujących. Dzięki zastosowaniu w obiekcie windy osobowej praktycznie wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Osoby te samodzielnie i bez problemów są w stanie poruszać się po całym obiekcie.

 

Na terenie ośrodka nie ma żadnych informacji zapisanych alfabetem Braille’a dla osób niewidomych.

W części budynku jest system informacji głosowej.

Nie ma systemu stosowania pętli indukcyjnej.

Po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby jest możliwość komunikacji w języku migowym.

Na teren szkoły może wchodzić osoba niepełnosprawna z psem przewodnikiem.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 28.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.

 

 

Galeria zdjęć

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.