Projekty EFS

Zrealizowane projekty

Plakat projektu

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

4 tysiące złotych dla naszej biblioteki szkolnej z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Nasza szkoła realizowała zadania i przedsięwzięcia zawarte w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

Trwający do 31 grudnia 2017 r. projekt, oprócz wzbogacenia biblioteki o nowości książkowe, miał na celu również rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży. (więcej)

 


Plakat projektu

MODERNIZACJA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE

Szkolenia językowe, dodatkowe lekcje z zakresu informatyki oraz  specjalistyczne kursy zawodowe - to nowa oferta edukacyjna dla uczniów  Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Zajęcia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu systemowego  „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Małopolsce”. Powiat Bocheński na  to edukacyjne zadanie otrzymał blisko trzy miliony złotych. Uczestniczą w nim  wszystkie publiczne szkoły zawodowe. (czytaj więcej)

REKRUTACJA     AKTUALNOŚCI

KONKURS   Mam Zawód. Mam Fantazję   (czytaj więcej)


Plakat projektu

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW

Dodatkowe, specjalistyczne zajęcia z zakresu reedukacji, arteterapii, logoterapii, muzykoterapii, socjoterapii i biofeedbacku to najnowsza oferta dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego w Szkole Podstawowej Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni. Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Lepszy start – wczesna pomoc dziecku”, który jest w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  (więcej)


Plakat projektu

„Języki obce... już potrafię”

Jak skutecznie uczyć języka angielskiego w szkołach dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? Jakie stosować metody,  aby ten proces był efektywny? Na te pytania z pewnością stara się  odpowiedzieć  wielu nauczycieli. Tym bardziej, że wyzwania, jakie stawia  codzienne życie i  współczesny system oświaty do łatwych nie należą. Zadanie  to ma ułatwić  projekt pt. „Języki obce... już potrafię”, który jest realizowany w  Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bochni.   (więcej)

 
Plakat projektu

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA  INWESTYCJA "DAĆ SZANSĘ"

Niepełnosprawny sprawnym pracownikiem.

Zakończył się trwający dwa lata projekt „Dać Szansę”. Niepełnosprawny  sprawnym pracownikiem, który był realizowany w Zasadniczej Szkole  Zawodowej Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni. Uczestniczyli w  nim uczniowie kształcący się na kierunkach: kucharz małej gastronomii oraz  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Zrealizowano ponad dwa tysiące  godzin zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych z zakresu gastronomii, doradztwa zawodowego, informatyki oraz języka angielskiego. Uczestnicy  projektu brali także udział w szkoleniach stanowiskowych oraz targach  branżowych w Krakowie i Warszawie. (więcej)

O projekcie (więcej)

 
projekty realizowane w SOSW 2

Wyzwalanie aktywności twórczej niepełnosprawnych uczniów - szansą na udany start w dorosłe życie”

Zakończono rekrutację uczniów naszego ośrodka do projektu, którego  głównym  celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni  i zmniejszanie dysproporcji  edukacyjnych (więcej)

Szczegółowy regulamin rekrutacji projektu

(galeria)  (aktualności)

 

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.