Projekty EFS

 

Projekty realizowane w latach 2007 - 2022 projekty realizowane w SOSW 1

 

Plakat projektu

POMÓŻ MI ZROZUMIEĆ ŚWIAT

13 lutego 2020 r. w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji rozstrzygnięto wnioski mobilności ponadnarodowej współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. „Pomóż mi zrozumieć świat” (II edycja) opracowany w naszym ośrodku został zatwierdzony do realizacji uzyskując łącznie 87 punktów na 105 możliwych. Przyznana dotacja wynosi 191.753 zł. (więcej)

   

Plakat projektu

POZWÓL MI ZROZUMIEĆ ŚWIAT

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalny Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Trwa I tura rekrutacji do projektu - projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Bochni. (więcej)


Plakat projektu

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

4 tysiące złotych dla naszej biblioteki szkolnej z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Nasza szkoła realizowała zadania i przedsięwzięcia zawarte w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

Trwający do 31 grudnia 2017 r. projekt, oprócz wzbogacenia biblioteki o nowości książkowe, miał na celu również rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży. (więcej)

 


Plakat projektu

MODERNIZACJA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE

Szkolenia językowe, dodatkowe lekcje z zakresu informatyki oraz  specjalistyczne kursy zawodowe - to nowa oferta edukacyjna dla uczniów  Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Zajęcia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu systemowego  „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Małopolsce”. Powiat Bocheński na  to edukacyjne zadanie otrzymał blisko trzy miliony złotych. Uczestniczą w nim  wszystkie publiczne szkoły zawodowe. (czytaj więcej)

REKRUTACJA     AKTUALNOŚCI

KONKURS   Mam Zawód. Mam Fantazję   (czytaj więcej)


Plakat projektu

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW

Dodatkowe, specjalistyczne zajęcia z zakresu reedukacji, arteterapii, logoterapii, muzykoterapii, socjoterapii i biofeedbacku to najnowsza oferta dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego w Szkole Podstawowej Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni. Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Lepszy start – wczesna pomoc dziecku”, który jest w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  (więcej)


Plakat projektu

„Języki obce... już potrafię”

Jak skutecznie uczyć języka angielskiego w szkołach dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? Jakie stosować metody,  aby ten proces był efektywny? Na te pytania z pewnością stara się  odpowiedzieć  wielu nauczycieli. Tym bardziej, że wyzwania, jakie stawia  codzienne życie i  współczesny system oświaty do łatwych nie należą. Zadanie  to ma ułatwić  projekt pt. „Języki obce... już potrafię”, który jest realizowany w  Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bochni.   (więcej)

 
Plakat projektu

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA  INWESTYCJA "DAĆ SZANSĘ"

Niepełnosprawny sprawnym pracownikiem.

Zakończył się trwający dwa lata projekt „Dać Szansę”. Niepełnosprawny  sprawnym pracownikiem, który był realizowany w Zasadniczej Szkole  Zawodowej Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni. Uczestniczyli w  nim uczniowie kształcący się na kierunkach: kucharz małej gastronomii oraz  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Zrealizowano ponad dwa tysiące  godzin zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych z zakresu gastronomii, doradztwa zawodowego, informatyki oraz języka angielskiego. Uczestnicy  projektu brali także udział w szkoleniach stanowiskowych oraz targach  branżowych w Krakowie i Warszawie. (więcej)

O projekcie (więcej)

 
projekty realizowane w SOSW 2

Wyzwalanie aktywności twórczej niepełnosprawnych uczniów - szansą na udany start w dorosłe życie”

Zakończono rekrutację uczniów naszego ośrodka do projektu, którego  głównym  celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni  i zmniejszanie dysproporcji  edukacyjnych (więcej)

Szczegółowy regulamin rekrutacji projektu

(galeria)  (aktualności)

 

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.